0
MyAccout
8 สิงหาคม 2565
 
About Us
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ไฟร์โฟกัส เซลส์แอนดเซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจเพื่อจำหน่าย อุปกรณ์ดับเพลิง,อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด ให้เช่าถังดับเพลิง,พัดลมไอน้ำ,ไฟฉุกเฉิน,ป้ายทางออก พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา ฯลฯ
Product Lines